TTD Dây Cáp Thép Phi 24 mm

Thông số sản phẩm

Dây cáp thép phi 24 mm Hàn Quốc, Trung Quốc rất ít được sử dụng trong cẩu hàng, chỉ sử dụng trong các trường hợp cẩu hàng nhẹ, yêu cầu lực chịu tải và độ an toàn không quá cao.