TTD Cáp Khoan Cọc Nhồi D26 (4×39 FC)

Thông số sản phẩm
  • Số lượng tao cáp:4
  • Số lượng sợi / tao cáp:39
  • Lõi cáp:Lõi đay
  • Phi thực tế:26mm