Phụ kiện cáp thép

Song song với các ứng dụng của cáp thépphụ kiện cáp thép là những vật liệu không thể thiếu, chúng đóng vai trò khá quan trọng trong việc hoàn thiện các công trình cáp thép.

Có rất nhiều phụ kiện phụ trợ trong quá trình sử dụng cáp thép, trong đó có một số phụ kiện cơ bản như: Ma ní, tăng đơ, tăng chằng, khóa cáp, đai bó cáp …

Phụ kiện cáp thép

Ròng Rọc Puly 3 Rãnh

Phụ kiện cáp thép

Ròng Rọc Puly 2 Rãnh

Phụ kiện cáp thép

Ròng Rọc Puly 1 Rãnh

Phụ kiện cáp thép

Tăng Đơ Cáp Thép Mạ Kẽm

Phụ kiện cáp thép

Tăng Đơ Cáp inox

Phụ kiện cáp thép

Tăng Đơ Cáp 2 Đầu Tròn

Phụ kiện cáp thép

Tăng Đơ Cáp 2 Đầu Móc

Móc cẩu

Móc Cẩu Tròn

Móc cẩu

Móc Cẩu Chốt

Khoá cáp

Khoá Cáp Nhọn

Khoá cáp

Khóa Cáp inox

Khoá cáp

Khoá Cáp Đen