TTD Cáp thép D36 (6X36 IWRC)

Thông số sản phẩm
Số lượng tao cáp:6
Số lượng sợi /tao cáp:36
Lõi cáp:Lõi thép
Phi thực tế:36mm