Thiết bị và phụ kiện nâng hạ

Phụ kiện nâng hạ là những thiết bị nhằm hỗ trợ trong việc nâng chuyển hàng hóa. Sản phẩm cùng với thiết bị nâng hạ kết hợp với nhau làm giảm được sức lao động, cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả trong sản xuất công nghiệp.

Chúng tôi có lượng lưu kho lớn với các phụ kiện nâng hạ như: Cáp vải chằng hàng, pa lăng xích, sing xích, xích chịu lưu, kẹp tôn đứng, kích thuỷ lực…

Thiết bị và phụ kiện nâng hạ

Tời Quay Tay 2500 LBS (1135KG)

Thiết bị và phụ kiện nâng hạ

Tời Quay Tay 800 LBS (363KG)

Thiết bị và phụ kiện nâng hạ

Tời Quay Tay 1 Tấn

Kích thuỷ lực

Kích Thuỷ Lực 30 Tấn

Kích thuỷ lực

Kích Thuỷ Lực 5 Tấn

Kích thuỷ lực

Kích Thuỷ Lực 2 Tấn

Dây tăng đơ chằng hàng

Dây Cáp Vải Cẩu Hàng 2 Tấn

Dây tăng đơ chằng hàng

Dây Cáp Vải Cẩu Hàng 1 Tấn

Dây cáp vải cẩu hàng

Dây Cáp Vải Cẩu Hàng

Dây cáp vải cẩu hàng

Dây Cáp Vải Cẩu Hàng 10 Tấn

Dây tăng đơ chằng hàng

Dây Tăng Đơ Vải Chằng Hàng 2,5 Tấn

Dây tăng đơ chằng hàng

Dây Tăng Đơ Vải Chằng Hàng 1 Tấn

Dây tăng đơ chằng hàng

Dây Tăng Đơ Vải Chằng Hàng

Dây tăng đơ chằng hàng

Dây Tăng Đơ Vải Chằng Hàng 10 Tấn

Dây xích chịu lực

Dây Xích Mạ Kẽm Chịu Lực

Dây xích chịu lực

Dây Xích Chịu Lực Phi 8

Dây xích chịu lực

Dây Xích Chịu Lực Phi 6

Dây xích chịu lực

Dây Xích Chịu Lực Cẩu Hàng

Pa lăng xích lắc tay

Pa Lăng Xích Lắc Tay 6 Tấn

Pa lăng xích lắc tay

Pa Lăng Xích Lắc Tay 3 Tấn

Pa lăng xích lắc tay

Pa Lăng Xích Lắc Tay 2 Tấn

Pa lăng xích lắc tay

Pa Lăng Xích Lắc Tay Nitto 1 Tấn

Pa lăng xích kéo tay

Pa Lăng Xích Kéo Tay 10 Tấn