Giắc nối nhanh

Giắc nối nhanh hay Bộ chuyển đổi WEH® đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp nói chung trên toàn thế giới. Nơi mà trước đây tất cả cáp cung cấp phải được vặn vào một cách cẩn thận, Giắc nối nhanh bộ chuyển đổi WEH® cải tiến sẽ cho phép kết nối kín áp suất trong vài giây. Dù là ren trong hay ren ngoài, mép lốp hay ống trơn: bộ chuyển đổi nhanh của WEH giải quyết hầu hết mọi vấn đề về kết nối. Có đầu nối kiểm tra và/hoặc đầu nối nạp phù hợp cho mọi loại đầu nối.