TTD Cáp thép D8 (6×36 FC)

Thông số sản phẩm
  • Số lượng tao cáp:6
  • Số lượng sợi /tao cáp:36
  • Lõi cáp:Lõi đay
  • Phi thực tế:8mm