TTD Cáp Thép D10 (6×36 FC 9.5)

Thông số sản phẩm
  • Số lượng tao cáp:6
  • Số lượng sợi / tao cáp:36
  • Lõi cáp:Lõi đay
  • Phi thực tế:9.5mm