TTD Cáp Thép Chống Xoắn D28 (35×7)

Thông số sản phẩm
  • Số lượng tao cáp:35
  • Số lượng sợi / tao cáp:7
  • Lõi cáp:Lõi thép
  • Phi thực tế:28mm